Bivakhuis Deken Verstraelen

Geachte bezoeker

Graag willen we je een beetje inzicht geven in onze kampeerplaats, het Bivakhuis Deken Verstraelen.
op deze website vind je daarom de nodige achtergrondinfo over:

Aan sommige onderdelen van deze webstek wordt nog volop gewerkt, maar laat dit je surfpret niet bederven.

Heb je verder nog vragen, neem dan gerust via de link contact met ons op