Adresgegeven van Bivakhuis Deken Verstraelen:

Essendonk 3
2910 Essen
België