De kernraad is de vereniging die samengesteld is uit ouders en verwanten uit de verschillende jeugdbewegingen op het jeugdheem.

Zij zijn de verantwoordelijke die in staan voor het dagelijkse onderhoud en tevens de administratie zoals verzekering, brandveiligheid, rekeningen, nutsleidingen. Deze werkzaamheden nemen ze, in naam van de parochie, voor hun rekening.

Verder zijn zij ook de contactpersonen voor het kampverhuur van bivakhuis deken Verstraelen in de zomerperiode.