Printerversie

Het Bivakhuis

Via de menustructuur vind je hier informatie over:

  • Een panorama foto van het bivakhuis en het jeugdheem
  • Het ontstaan van  het  jeugdheem Deken Verbist en het bivakhuis Deken Verstraelen
  • Een plattegrond van de onmiddellijke omgeving van het bivakhuis
  • Een overzicht van het aanwezige materiaal
  • De geldende afspraken voor bezoekers

Vorige pagina: Scouts
Volgende pagina: Bivakhuis en jeugdheem