Printerversie

Jeugdheem Deken Verbist

Een stukje geschiedenis ...

Op 16 maart 1963 werd de eerst steen gelegd voor de bouw van het jeugdheem. Er werd hier 14 tot 16 zaterdagen aan gewerkt de bronnen spreken elkaar tegen.

De werf werd in die tijd drukt bevolkt door een massa vrijwilligers en enkele professionele bouwvakkers.

Naar eigen zeggen kenden ze in die zware dagen slechts drie woorden: “mortel, stenen en…bier (het laatste eerst brengen) ”

Op 13 juli 1963 kon het jeugdheem plechtig geopend worden en dit als geschenk voor de toenmalige Pastoor-deken Verbist voor zijn 65ste verjaardag en 20e verjaring van zijn aanstelling als Pastoor-deken.


In 1968 bleek het jeugdheem reeds te klein te zijn en werd er langs links een deel bijgebouwd bestemd voor de jeugdbewegingen, en als de rechterzijde een groot lokaal waar jeugdhuis Thor zijn onderdak vond.

Dit bleef zo tot 1979 toen jeugdhuis Thor zijn activiteiten stopte en de lokalen werden ingenomen door de jeugdbewegingen.


In april 1986 werd het nieuwe sanitaire blok in dienst genomen door de jeugdbewegingen. En dit kon gebeuren door de oudervereniging Kern die was opgericht en samengesteld uit afgevaardigden uit de verschillende jeugdbewegingen.

De kern organiseerde verschillende geldakties om de centen bij elkaar te krijgen voor de bouw van het sanitair.


Volgende pagina: Relatie met het bivakhuis